Storitve

Obveščamo vas, da so se pogoji 5-letne garancije Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov nedavno spremenili. Stari pogoji garancije lahko za vaše vozilo še vedno veljajo, kar je odvisno tako od datuma proizvodnje, dobave in časa skladiščenja, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Več informacij je na voljo pri pooblaščenih zastopnikih Hyundai. 

GARANCIJSKI POGOJI

HYUNDAI AVTO MLAKAR Marjan s.p.m, Partizanska cesta 38, 2230 Lenart kot izdajatelj garancije za nova vozila znamke HYUNDAI, prodana s strani pooblaščene mreže HYUNDAI na področju Evrope1, vsem svojim kupcem2 zagotavlja 5-letno garancijo3 (trajanje garancijske dobe) za njihovo brezhibno delovanje brez omejitve prevoženih kilometrov, kar ne velja za nekatere primere, ki so zapisani v Garancijskem listu in servisni knjižici vozila, ki ga kupec prejme ob nakupu novega vozila.

Definicije:

1 Evropa pomeni Republika Slovenija, države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švica.

2 Kupec je posameznik, podjetje oz. pravni subjekt, ki je kupil (i) novo HYUNDAI vozilo pri pooblaščenem HYUNDAI prodajalcu za lastno uporabo in ne z namenom preprodaje ali (ii) HYUNDAI vozilo, ki je bilo prvotno prodano s strani pooblaščenega HYUNDAI prodajalca posamezniku, podjetju oz. pravnemu subjektu za lastno uporabo in ne z namenom preprodaje.

3 Garancija HYUNDAI ne omejuje pravic potrošnika določenih z ZoVP in OZ. 

 1. Osnovna garancija za vozilo HYUNDAI: 60 mesecev od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve prevoženih kilometrov. Garancija velja za napake v proizvodnji.
 2. Garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije: 60 mesecev od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve prevoženih kilometrov. Zajema napake v izdelavi (luščenje, rjavenje, pojav mehurjev in obledelost). Za ostale napake na lakiranih površinah je garancija 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 3. Garancija HYUNDAI proti prerjavenju karoserije: 12 let od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Garancija HYUNDAI proti prerjavenju karoserije velja za napake v proizvodnji. Prerjavenje pomeni perforacijo (luknjo v karoseriji), ki jo je povzročila korozija z notranje strani pločevine navzven in je posledica neustrezne izdelave. Karoserija ne vključuje koles in pritrjenih delov, kot so svetleči ali kromirani deli, odbijači, zaščitne obloge, tečaji ter sestavni deli podvozja.
 4. Akumulator: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 5. Polnitev klimatske naprave s plinom: 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Sama klimatska naprava ima osnovno garancijsko dobo 60 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 6. Tovarniško vgrajeni potrošni materiali: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. To so: pogonski jermeni motorja razen zobatega jermena, električne varovalke, žarnice, metlice brisalcev, čistilci, vžigalne svečke, sklopna plošča in zavorne obloge. Naravna obraba tovarniško vgrajenega potrošnega materiala ni predmet garancije HYUNDAI.
 7. Kupljeni originalni nadomestni deli Hyundai: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 8. Originalni nadomestni deli HYUNDAI vgrajeni pri garancijskih popravilih: 12 mesecev od vgradnje ali do zaključka osnovne garancijske dobe tega dela.
 9. Originalna HYUNDAI audio naprava: 36 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 10. Pnevmatike: Velja garancija po pogojih proizvajalca pnevmatik.
 11. Vgrajeni deli, ki niso izdelek HYUNDAIA: Velja garancija vsakega proizvajalca posebej.
 12. Uporaba vozila za TAXI ali za najem (Rent a Car): Osnovna garancija za vozilo HYUNDAI, garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije, ki zajema napake v izdelavi: luščenje, rjavenje in pojav mehurjev, ter garancija na klimatsko napravo se omejijo na 36 mesecev ali 100.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).

Garancija preneha, ko je izpolnjen eden od obeh pogojev omejitve (čas ali prevoženi kilometri) ali zaradi izrednega prenehanja garancije.


ZA VOZILA H1

 1. Osnovna garancija za vozilo HYUNDAI: 36 mesecev od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve prevoženih kilometrov. Garancija velja za napake v proizvodnji.
 2. Garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije: 36 mesecev od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve prevoženih kilometrov. Zajema napake v izdelavi (luščenje, rjavenje, pojav mehurjev in obledelost). Za ostale napake na lakiranih površinah je garancija 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 3. Garancija HYUNDAI proti prerjavenju karoserije: 10 let od dneva prevzema novega vozila ali datuma prve registracije vozila brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Garancija HYUNDAI proti prerjavenju karoserije velja za napake v proizvodnji. Prerjavenje pomeni perforacijo (luknjo v karoseriji), ki jo je povzročila korozija z notranje strani pločevine navzven in je posledica neustrezne izdelave. Karoserija ne vključuje koles in pritrjenih delov, kot so svetleči ali kromirani deli, odbijači, zaščitne obloge, tečaji ter sestavni deli podvozja.
 4. Akumulator: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 5. Polnitev klimatske naprave s plinom: 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Sama klimatska naprava ima osnovno garancijsko dobo 36 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 6. Tovarniško vgrajeni potrošni materiali: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. To so: pogonski jermeni motorja razen zobatega jermena, električne varovalke, žarnice, metlice brisalcev, čistilci, vžigalne svečke, sklopna plošča in zavorne obloge. Naravna obraba tovarniško vgrajenega potrošnega materiala ni predmet garancije HYUNDAI.
 7. Kupljeni originalni nadomestni deli Hyundai: 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 8. Originalni nadomestni deli HYUNDAI vgrajeni pri garancijskih popravilih: 12 mesecev od vgradnje ali do zaključka osnovne garancijske dobe tega dela.
 9. Originalna HYUNDAI audio naprava: 36 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 10. Pnevmatike: Velja garancija po pogojih proizvajalca pnevmatik.
 11. Vgrajeni deli, ki niso izdelek HYUNDAIA: Velja garancija vsakega proizvajalca posebej.
 12. Uporaba vozila za TAXI ali za najem (Rent a Car): Osnovna garancija za vozilo HYUNDAI, garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije, ki zajema napake v izdelavi: luščenje, rjavenje in pojav mehurjev, ter garancija na klimatsko napravo se omejijo na 36 mesecev ali 100.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).

Garancija preneha, ko je izpolnjen eden od obeh pogojev omejitve (čas ali prevoženi kilometri) ali zaradi izrednega prenehanja garancije.


GARANCIJA NE ZAJEMA


Garancija ne zajema posegov vzdrževanja vozila ali odstranitev težav zaradi navedenih vzrokov:
 1. napake, ki so posledica nepravilnega ali pomanjkljivega vzdrževanja, nepravilne uporabe, poškodb vozila, prekomernih obremenitev ali kakršne koli uporabe vozila v tekmovalne namene, tudi kot spremljevalno vozilo; posledice predhodnih nekvalitetnih popravil ali predhodnih popravil nepooblaščene osebe,
 2. poškodbe in korozija, bledenje, kemične poškodbe, poškodbe na vozilu, ki jih povzročijo udarci peska s cestišča, insekti, razne kemično agresivne snovi (kisli dež, saje, ptičji iztrebki, drevesne smole, močna čistila ali podobno),
 3. posledice uporabe nepravilnih ali nečistih maziv, tekočin ali goriva,
 4. posledice vgradnje neoriginalnih delov, izvedbe sprememb ali vgradnje dodatnih naprav na vozilu,
 5. obraba, korozija in obledelost delov vozila (lakiranih površin, oblog in tapet, gumijastih in plastičnih delov), ki so posledica normalne obrabe ali staranja,
 6. pojavi, ki jih ne štejemo za napako v materialu ali v vgradnji:
  • manjše vibracije in zvoki, ki ne vplivajo na kakovost in delovanje vozila,
  • manjše srage olja in drugih tekočin, ki bistveno ne zmanjšujejo nivoja teh tekočin,
  • vrednosti, ki se jih da izmeriti in so v mejah odstopanj po normativih HYUNDAI-a,
  • napake v laku, ki niso vidne s prostim očesom,
 7. potni stroški, neuporaba vozila, posredna ali neposredna škoda, nastala zaradi okvare, se ne vrača,
 8. normalno servisno vzdrževanje po programu rednega ali izrednega servisnega vzdrževanja: nastavitve, preverjanje, zategovanje, čiščenje, mazanje, dolivanje tekočin, menjava izrabljenega materiala, ki je posledica uporabe (potrošni materiali, površine delov zavor in sklopke, profil pnevmatik), napolnitev rezervoarja z gorivom, uravnoteženje koles, nastavitev geometrije podvozja,
 9. korozija mehanskih delov vozila.

Obveščamo vas, da so se pogoji 5-letne garancije Hyundai brez omejitve prevoženih kilometrov nedavno spremenili. Stari pogoji garancije lahko za vaše vozilo še vedno veljajo, kar je odvisno tako od datuma proizvodnje, dobave in časa skladiščenja, kot je navedeno v servisni knjižici vozila. Več informacij je na voljo pri pooblaščenih zastopnikih Hyundai.

5 let garancije na izdelek brez omejitve prevoženih kilometrov!

Petletna garancija brez omejitve prevoženih kilometrov je osnova storitve. Vključuje petletno splošno garancijo, vključno z garancijo na pogonski sklop in 12-letno garancijo proti prerjavenju. Velja v 26 evropskih državah.

5 let Hyundai asistence na cesti

Petletno obdobje asistence na cesti sovpada s splošno petletno garancijo za vozilo. Lastnikom Hyundaija zagotavlja brezskrbno vožnjo in pomoč v kateremkoli primeru težav na cesti doma in v tujini. Podrobnosti o pomoči so navedene v poglavju Hyundai Asistenca.

5 let brezplačnih letnih preventivnih pregledov vozila

Za obdobje petih let bodo v vaši izbrani servisni delavnici, poleg rednih, predpisanih servisnih posegov, opravili tudi brezplačen preventiven letni pregled ključnih sklopov avtomobila, vključno z motorjem, menjalnikom, volanom, vzmetenjem in zavornim sistemom.

HYUNDAI asistenca

HYUNDAI asistenca je lahko dosegljiva:

 • brezplačen klic na telefonsko številko 080 20 32 iz Republike Slovenije.
 • telefonska številka +386 1 530 5379 je namenjena klicem za pomoč iz tujine (klic je plačljiv).

HYUNDAI asistenca je vedno prisotna:

 • izvajanje pomoči 24 ur na dan, vse dni v letu,

HYUNDAI asistenca izvaja pomoč na cesti ali prevoz vozila v primeru okvare ali nesreče:

 • pomoč in popravila na cesti ter prevoz vozila so plačljive storitve.

Prevoz vozila HYUNDAI do najbližjega pooblaščenega servisa HYUNDAI je za uporabnika brezplačen če:

 • je vozilo v trenutku okvare v garanciji HYUNDAI,
 • gre za popravilo, pokrito iz naslova garancije HYUNDAI,
 • je vozilo redno vzdrževano v skladu s predpisi v servisni knjižici vozila.

HYUNDAI asistenca plus

 

Komu je namenjena Hyundai asistenca plus?
Vsem vozilom Hyundai v Republiki Sloveniji

Veljavnost Hyundai asistence plus
13 mesecev od dneva sklenitve, vse dni v letu, 24 ur na dan

Koliko stane 13 mesečno članstvo v programu Hyundai asistenca plus?
25,00€ z vključenim DDV

Kje lahko sklenete članstvo v programu Hyundai asistenca plus?
Pri vseh pooblaščenih serviserjih Hyundai v Republiki Sloveniji

Kontaktna številka klicnega centra:
brezplačna številka – 080 2032
Klici iz tujine – plačljiva številka +386 1 530 53 79

Področje kritja
28 držav evropske unije ter Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Črna gora, Islandija, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Malta, Monako, Norveška, San Marino, Srbija, Švica in Turčija.

KAJ ZAJEMA ČLANSTVO V PROGRAMU HYUNDAI ASISTENCA PLUS?

Brezplačna pomoč v primeru samo-povzročenih napak
Pod terminom samo-povzročene napake se razume, zaustavitev vozila zaradi napake voznika ali druge težave na katere proizvajalec nima vpliva. V to kategorijo so vključene naslednje težave:

 • zmrznjeno gorivo, napačno natočeno gorivo, zmanjkanje goriva,
 • težave s ključi – zlomljen, izgubljen ali zaklenjen v vozilu,
 • prazen akumulator,
 • prazna pnevmatika – ena ali več, predrta, izpraznjena ali razparana.

Brezplačna pomoč na cesti
Brezplačna pomoč na cesti bo organizirana v Republiki Sloveniji in na cesti. Pomoč Hyundai asistenca plus je omejena na odpravo manjših okvar na vozilu. V primeru večjih okvar na vozilu je pomoč omejena samo na diagnostiko okvare in je mehaniki izvajalca ne bodo odpravljali.

Vleka vozila
Po okvari vozila, ko je to pokvarjeno do takšne mere, da nadaljevanje vožnje ni mogoče, bo organiziran prevoz vozila, tudi prikolice, do najbližjega pooblaščenega servisa Hyundai. Če se okvara pripeti v kraju, kjer je bilo vozilo kupljeno, bo prevoz vozila opravljen do servisa prodajalca. V primeru zaprtja pooblaščenega servisa Hyundai, se vozilo prepelje na varno mesto v hrambo. Za tako vozilo se nato prevoz do pooblaščenega servisa Hyundai opravi prvi delovni dan.

Poškodovano vozilo
V primeru poškodbe vozila, bo izvajalec Hyundai asistence plus prepeljal poškodovano vozilo na najbližji pooblaščeni servis Hyundai.

Nadomestno vozilo
Če je bilo vozilo s strani izvajalca Hyundai asistence plus z vlečnim vozilom prepeljano na pooblaščeni servis Hyundai in  popravilo vozila v pooblaščenem servisu Hyundai ne more biti zaključeno v dveh urah, bo izvajalec Hyundai asistence plus organiziral in uredil nadomestno vozilo, največ do kategorije »D«. Uporabnik je upravičen do uporabe nadomestnega vozila za čas popravila, vendar do največ treh (3) delovnih dni, z neomejenim številom prevoženih kilometrov. Stroške goriva, cestnin in dodatna zavarovanja krije uporabnik. Uporabo nadomestnega vozila, nad omejitvijo, krije uporabnik sam.

Nočitev
Če se okvara vozila Hyundai pripeti več kot 100 km od mesta stalnega prebivališča uporabnika, je vozilo prepeljano na pooblaščeni servis Hyundai in popravilo ne more biti končano istega dne, bodo uporabnikom povrnjeni stroški za nočitev za čas popravila, do največ treh nočitev v Sloveniji, v tujini sedem nočitev, do višine 90€ na osebo na noč z vključenim DDV. Rezervacija hotela bo organizirana in odobrena s strani centra Hyundai asistence plus.

Vrnitev domov ali nadaljevanje potovanja
Če se okvara pripeti več kot 100 km od mesta stalnega prebivališča uporabnika, vozilo je prepeljano na pooblaščeni servis Hyundai ter vozila ni moč popraviti znotraj istega dne, bo izvajalec Hyundai asistence plus poskrbel za vrnitev uporabnika do doma ali nadaljevanje njegovega potovanja do cilja z vlakom (prvi razred) ali z letalom (turistični razred), če potovanje traja več kot 6 ur.

Prevzem popravljenega vozila
V primeru okvare vozila, po opravljeni vleki, lahko izvajalec Hyundai asistence plus lahko priskrbi enosmerno vozovnico za vlak (prvi razred) ali letalo (turistični razred), da bi uporabnik lahko prevzel vozilo takoj, ko bo popravljeno. Nastale stroške do za eno osebo v eno smer krije Hyundai asistenca plus.

Pošiljanje nadomestnih delov (velja samo v tujini)
Če uporabnik v primeru okvare motornega vozila v tujini za njeno odpravo nujno potrebuje nadomestne dele in jih ni moč nabaviti v lokalni servisni mreži Hyundai, bo izvajalec Hyundai asistence plus poskrbel za kar najhitrejšo dostavo le-teh, ob upoštevanju zadevnih lokalnih predpisov v zvezi s prevozom blaga. Uporabnik bo moral izvajalcu Hyundai asistence plus povrniti stroške za nadomestne dele, kot tudi za morebitno carino, medtem, ko za stroške iskanja nadomestnih delov in odpremo nadomestnih delov poskrbi izvajalec Hyundai asistence plus.

Reševanje vozila
Reševanje vozila po prometni nesreči je krito do stroška največ 200€ z vključenim DDV. V primeru poškodbe vozila se vozilo prepelje na najbližji pooblaščeni servis Hyundai.

Transport upravičencev
Stroški prevoza do letališča, do nočitvenih kapacitet, do lokacije rent–a–car, do avtobusne ali železniške postaje ipd., so krite do višine 30€ po primeru. DDV je vključen.

Uničenje vozila
V primeru prometne nesreče v tujini, ko le to doseže ekonomsko totalko in je potrebno vozilo uničiti, zaradi višine stroškov, bo organiziran postopek za uničenje ter urejanje vseh carinskih formalnosti. Stroške te storitve krije uporabnik vozila.

Splošno načelo
Ugodnosti iz točk Nadomestno vozilo, Nočitev in Vrnitev domov ali nadaljevanje potovanja, se ne morejo prepletati in se izključujejo med seboj. Pod posebnimi pogoji prevladajo splošna načela presoje. Zagotavljanje kakovostne storitve uporabniku je osnovno vodilo.

Pojasnilo
Hyundai asistenca plus je vezana na vozilo Hyundai za katerega je bila sklenjena, zato se v primeru prodaje vozila pravice do storitev Hyundai asistence plus prenesejo na novega lastnika oziroma uporabnika vozila.

Izključitve:
Hyundai asistenca plus izključuje brezplačno pomoč če:

 • je z vozilom upravljala oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja,
 • klic za intervencijo na terenu ni bil opravljen takoj ob nastanku dogodka, okvare ali nesreče,
 • gre za odpravo posledic vgradnje neoriginalnih delov, izvedbe sprememb, posegov nepooblaščenih oseb ali vgradnje dodatnih naprav v vozilo,
 • gre za odpravo posledic uporabnikovih treningov ali sodelovanja na tekmovanjih,

Vozila avto šole in taxi službe so upravičena samo do pomoči na cesti in vleke vozila.

V primeru prometne nesreče in samo-povzročene napake je stranka upravičena samo do pomoči na cesti in vleke.

Hyundai asistenca plus ne zajema povračila stroškov za poškodovano prtljago, tovor ali izgubo dohodka.

Avtoštoparji so izključeni iz ugodnosti Hyundai asistence plus.

Vpoklic vozil

Priporočamo, da na tem spletnem naslovu periodično redno preverjate ali so za vaše vozilo Hyundai razpisane nove servisne akcije.

Vloge za oddajo duplikatov in cenik

Vloga – CoC (DOCX / 39,36 kB)
Vloga – navodila za uporabo (DOCX / 39,09 kB)
Vloga – dvojnik servisne knjižice (DOCX / 39,38 kB)
Vloga – dvojnik homologacije (DOCX / 39,39 kB)
Cenik storitev (DOCX / 73,37 kB)

Če želite rezervirati čas servisa vozila, vas prosimo, da izpolnite  obrazec.

Po potrditvi vas bo v roku nekaj dni osebno kontaktiral vaš pooblaščeni serviser vozil Hyundai.

Kontaktirate nas lahko TUKAJ

Pooblaščen serviser za vozila Hyundai

Na servisu vam nudimo:

 • prodajo originalnih nadomestnih delov Hyundai
 • redne servisne preglede in mehanska popravila vozil
 • prodajo, montažo in centriranje pnevmatik
 • prodajo in montažo dodatne opreme za vozila Hyundai
 • optično nastavitev podvozja za vsa osebna vozila
 • avtokleparske in avtoličarske storitve
 • popravila na podlagi zavarovalniških zahtevkov
 • ročno pranje avtomobilov
 • Za vaše vozilo bodo poskrbeli naši strokovno podkovani serviserji.

Servisne akcije

Pri HYUNDAIU je kakovost vozil na prvem mestu. Preko različnih virov nenehno spremljamo delovanje naših vozil. Občasno ugotovimo situacijo, ko določen del ali komponenta vozila ne ustreza več našim strogim zahtevam.

V takšnem primeru proizvajalec razpiše servisno akcijo s katero se preveri stanje določenih vozil, izvede se poseg, s katerim se prepreči morebitna okvara vozila v prihodnosti in so namenjene izboljšanju kvalitete in varnosti vozil HYUNDAI.

Tovrstne servisne akcije se v razpisanem obdobju veljavnosti, ki ga določi proizvajalec vozil, za lastnike vozil HYUNDAI izvedejo brezplačno, izvajajo pa jih pooblaščeni serviserji HYUNDAI.

Ali je na vašem vozilu HYUNDAI s strani proizvajalca trenutno razpisana kakšna servisna akcija, ki še ni bila izvedena lahko preverite na spletnem naslovu http://storitve.hyundai.si/vin ali neposredno preko spodnje povezave:

HYUNDAI servisne akcije

Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov hyundai.mlakar@siol.net

Odkupujemo vse znamke osebnih rabljenih vozil.
Plačilo ob prevzemu.Vljudno vabljeni v naš prodajni salon na ocenitev vozila.


Financiranje za Vas ugodno uredimo , brez pologa, z minimalnim pologom na položnice, na kredit, kjer lahko kredit vzame tudi več oseb za vozilo do 84 mesecev, tudi brez obvezne dokumentacije. Sodelujemo z Novo KBM, NLB in ostalimi bankami.Nudimo najbolj ugodni kredit ali lizing pri NLB Leasing ali Summit Leasing. Pri financiranju odkupimo tudi vaše staro vozilo, po sistemu staro za novo.

Back to top